FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA: STYRELSE 2018/19

K O N T A K T U P G I F T E R

Hemsida: www.vardauppsala.se

Information: info@vardauppsala.se eller 070 648 67 75

……………………………………………………………………………………………………………

Carl Erik Bergold, arkitekturhistoriker

Ulla Björkman, jur kand, 018-52 61 28
fd universitetslektor, sekreterare 070-240 92 77

Sten Åke Bylund, samhällsplanerare, konsult,
fd fastighetsdirektör, tillförordnad ordförande

Mats Börjesson, FM i nationalekonom, trafikkonsult

Kristina Dahlberg, arkitekt, bitr sekr

Agneta Götlind, jur kand, skattmästare

Birger Gustafsson, bliv landskapsarkitekt

Marianne Hamilton, jur kand, fd journalist

Mats Jonsell, jägmästare, docent

Eva Rimm, jur kand, teol kand, fd kyrkoherde

PO Sporrong, arkitekt SAR/MSA, 2:e vice ordförande

Henrik Widmark, FD, konstvetare, universitetslektor

[12 styrelseledamöter 2018/2019]

_______________________________________________________________________
Funktioner utanför styrelsen:

Valberedning:
Sammankallande:
Ulla Björkman

Övriga ledamöter:
Anna Nilsén
Mats Wahlberg

Revisorer:
Ann-Christine (Kia) Lindblom
Anders Lönnqvist

Revisorssuppleanter:
Margareta Brattström
Anna Hultquist

Föreningens arkivarie:
Mats Wahlberg

Hemsidesansvarig: Birger Gustafsson