FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA: STYRELSE 2018/19

K O N T A K T U P G I F T E R

Hemsida: www.vardauppsala.se

Information: info@vardauppsala.se eller 070 648 67 75

……………………………………………………………………………………………………………

Carl Erik Bergold, arkitekturhistoriker

Ulla Björkman, jur kand, 018-52 61 28
fd universitetslektor, sekreterare 070-240 92 77

Sten Åke Bylund, samhällsplanerare, konsult,
fd fastighetsdirektör, tillförordnad ordförande

Mats Börjesson, FM i nationalekonom, trafikkonsult

Johan Dellbeck, byggnadsantikvarie

Agneta Götlind, jur kand, skattmästare

Birger Gustafsson, landskapsarkitekt, hemsideansvarig

Marianne Hamilton, jur kand, fd journalist

Per Hedfors, landskapsarkitekt

Mats Jonsell, jägmästare, naturexpert/ekolog

Tomas Klang, arkitektutbildad, Konstens hus nu

Eva Rimm, jur kand, teol kand, fd kyrkoherde

Britta Rosborg, arkeolog

PO Sporrong, arkitekt SAR/MSA, 1:e vice ordförande

Gunnar Sundelin, antikvarie, arkeolog, sekreterare

[15 styrelseledamöter 2019/2020]

_______________________________________________________________________
Funktioner utanför styrelsen:

Valberedning:
Sammankallande:
Ulla Björkman

Övriga ledamöter:
Anna Nilsén
Mats Wahlberg

Revisorer:
Ann-Christine (Kia) Lindblom
Anders Lönnqvist

Revisorssuppleanter:
Margareta Brattström
Anna Hultquist

Föreningens arkivarie:
Mats Wahlberg

Hemsidesansvarig: Birger Gustafsson
Bitr.Hemsideansvarig: Mats Börjesson