FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA: STYRELSE 2017/18

K O N T A K T U P G I F T E R

Hemsida: www.vardauppsala.se

Information: info@vardauppsala.se eller 018-10 50 46

……………………………………………………………………………………………………………

Ledamöter:

Carl Erik Bergold, arkitekturhistoriker

carlerik.bergold@bredband.net

Ulla Björkman, jurist, f d universitetslektor

ubjorkman@telia.com

Sten Åke Bylund, samhällsplanerare, konsult, fd fastighetsdirektör, 1:e v ordförande, programansvarig

sten.ake.bylund@kultgeog.uu.se, sten.ake.bylund@telia.com

Mats Börjesson, FM i nationalekonomi, trafikkonsult, programansvarig

m.borjesson@telia.com

Kristina Dahlberg, arkitekt, bitr sekr

h.krisse@telia.com

Agneta Götlind, jur kand, sekreterare

agneta@gotlind.se

Mats Jonsell, jägmästare, docent

mats.jonsell@slu.se

PO Sporrong, arkitekt SAR/MSA,  2:e vice ordförande

po.sporrong@telia.com

Sverker Söderberg, arkeolog, konsult, skattmästare

sverker@kmb.se

Liliane Taube, Fil kand, f d institutionssekr, bitr sekr

adam.taube@statistik.uu.se

Mats Wahlberg, docent, 0707-521718

mats.wahlberg@telia.com; mats.wahlberg@sprakochfolkminnen.se

Henrik Widmark, fil dr, konstvetare

henrik.widmark@konstvet.uu.se

Anna Micro Vikstrand, fil dr, konstvetare, ordförande

anna.micro.vikstrand@konstvet.uu.se

(13 styrelseledamöter)

……………………………………………………………………………………………………………..

Funktioner utanför styrelsen:

Valberedning:

Sammankallande: Ulla Björkman

Övriga ledamöter: Anders Lönnqvist

Revisorer:

Bankdirektör Torsten Lidberg

Rådman JK Kia Lindblom

Revisorssuppleanter:

Professor Margareta Brattström

Banktjänsteman Anna Hultquist

Föreningens arkivarie: F landsarkivarien Lars Otto Berg

Hemidesansvarig: Anna Nilsén

Konsult i plan- och byggnadsfrågor: Arkitekt SAR/MSA Kristina Berglund