Karta

Upplandsmuseet

Uppsala stadsbibliotek

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Gatu- och trafiknämnden