Ett svar på ”Kontakt

 1. Med anledning av dagens artikel angående angående konstmuseets lokalisering, vill jag instämma i Vårda Uppsalas åsikt om att en lokaliseringsutredning bör omfatta en mer övergripande analys av andra tänkbara alternativ.
  När nuvarande lokalisering planerades och genomfördes, deltog jag i arbetet som dåvarande Fastighetskontorets representant vid projekteringen och byggande.,
  Även om de historiskt intressanta lokalerna då kunde uppfattas ha ett mervärde, såg jag som tekniker flera begränsningar med lokaliseringen. Främst gällde detta läget, som jag inte uppfattade som optimalt för ett konstmuseum. Men även synpunkter som säkerhet (tekniken var inte så sofistikerad vid denna tidpunkt), transport och tillgänglighet. Byggnaden är klassad som byggnadsminne, viket innebär omfattande begränsningar vid ombyggnader. Enligt min uppfattning bör ett konstmuseum i likhet med t e x Uppsala Konsert och Kongress ha möjlighet till en stor hiss i ett öppet läge för att möjliggöra tung transport och stora konstverk.
  En utvidgad lokaliseringsutredning bör enligt min uppfattning även omfatta ett ytterligare alternativ, nämligen f d Svettis vid Svandammen.
  I mitt förslag skulle då den gamla byggnaden byggas om till lokaler för administration och allmänna utrymmen kombinerat med konstexposition. Svandammshallen skulle rivas och ersättas av en nybyggnad speciellt designad för konst, med möjlighet för tung monumental konst. i stadsparken skulle i likhet med t e x Lousiania i Danmark, skulpturer m m kunna exponeras.
  Fördelarna enligt min uppfattning är läget med närhet till Resecentrum, en redan idag väl utbyggd tur tät kollektivtrafik. För externa besökare finns parkeringshus vid Akademiska sjukhuset samt bussparkeringar vid de utbyggda Studenternas.
  Som en bonus när det gäller det lekamliga finns Flustret och Fågelsångens näringsställen i närheten, även om säkert många andra operatörer skulle vilja driva en sådan verksamhet i konstmuseet.
  Med förhoppning om att ni får gehör för er kamp för ett välplacerat och ändamålsenligt konst museum.
  Mvh
  Jonnie Andersson
  F.d fastighetschef, Uppsala kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *