Styrelsen

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA: Styrelse år 2020/21

Adresser Telefon
Sten Åke Bylund, ordförande 070-648 67 85
PO Sporrong, vice ordförande 018-54 16 84
Britta Rosborg, sekreterare 018-42 20 82, 070-639 80 83
Jonas Tengborn 018-52 21 79
Agneta Götlind, skattmästare 018-71 19 28,   073-784 70 49
Bo Aronsson 070-296 07 20
Carl Erik Bergold 018-52 34 25,    0722-48 90 62
Eric Bylander 070 659 98 63
Mats Börjesson 070-753 11 10
Mats Franzén 0730-28 59 91
Marianne Hamilton 073 040 78 20
Ulf Johansson Werre 073-508 68 83
Tomas Klang 070-869 44 83
Eva Rimm 018-406 99 19, 070 310 43 30
Gunnar Sundelin 070-555 63 01