Hur blir man medlem i Föreningen Vårda Uppsala?

.

Medlem blir man genom att sätta in årsavgiften på
Föreningen Vårda Uppsalas postgirokonto 3 67 00 – 3. Avgiften är 150 kr per år. För familjemedlem är avgiften
endast 50 kr.

För upplysningar om Föreningen och dess verksamhet, ring 070 6486785 eller
e-posta till info@vardauppsala.se

Välkommen att höra av Dig!

Föreningens adress: Kungsängsgatan 36 E, 753 22 Uppsala, telefon 070 64 86785