Styrelsen

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA: Styrelse år 2023/-24

Adresser Telefon
Sten Åke Bylund, ordförande 070-648 67 85
PO Sporrong, vice ordförande 018-54 16 84, 073 053 09 82
Britta Rosborg, sekreterare 018-42 20 82, 070-639 80 83
Jonas Tengborn 018-52 21 09, 073-700 42 09
Agneta Götlind, skattmästare 070 259 10 02
Bo Aronsson 070-296 07 20
Carl Erik Bergold 018-52 34 25, 072-248 90 62
Eric Bylander 018-471 20 99, 070-659 98 63
Mats Börjesson 070-753 11 10
Mats Franzén 073-028 59 91
Marianne Hamilton 073 040 78 20
Per Hedfors 018-12 23 81, 070-214 13 65
Ulf Johansson Werre 073-508 68 83
Tomas Klang 070-869 44 83
Gunnar Norén 018-42 00 53, 070-560 53 52