Medlemsinfo

Kallelse till årsmötet 2020
Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte är inställt p.g.a. Coronapandemin. Vi hoppas kunna återkomma med nytt datum.

Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
2. Val av justeringsman.
3. Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.
8. Val av ledamöter i styrelsen.
9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
10. Utseende av valberedning.
11. Fastställande av årsavgiften.
12. Behandling av inkomna motioner.
13. Behandling av styrelsens förslag.
14. Övriga ärenden.

Verksamhetsberättelse 2019

Resultat- och balansräkning

Ändringseförslag FVU stadgar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *