STYRELSE 2006–07

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA
Styrelsens sammansättning under år 2006

Ordförande: – , vice ordförande, interimordförande: Anna Nilsén, sekreterare:Christel Kraft

FD Lars Bagge, ingenjör, samhällsplanerare

Arkitekt Anders Bexelius

Roger Björklöf, enhetschef, datortek

JD Margareta Brattström, fastighetsjurist

Arkitekt Kristina Dahlberg, bitr sekr
G:a Herrviksnäsvägen 57, 139 40 Värmdö
kristina-dahlberg@telia.com

Bengt Jonsell, professor bergianus em

Christel Kraft, ordinarie sekreterare

JK Anders Lönnqvist, konsult, skattmästare

Docent Anna Nilsén, konstvetare, v ordf (tf ordf)

Arkitekt PO Sporrong, 2:e v ordf

Peter Söderbaum, prof em, ekol ekon

F inst sekr FK Liliane Taube, bitr sekr

Docent Mats Wahlberg, 1:e arkivarie

Sven Georg Zeitler, arkitekt SAR/MSA

FD Anders Waxell, kulturgeograf

——————————————————————

Områdesbevakning: (områdesansvarig i versaler)

Övre Fjärdingen: Margareta Brattström, Bengt Jonsell, Christel Kraft, MATS WAHLBERG

Nedre Fjärdingen: Roger Björklöf, Anders Lönnqvist, Peter Söderbaum, LILIANE TAUBE

Kungsängen: Lars Bagge, ANNA NILSÉN, Sven Georg Zeitler

Svartbäcken: ANDERS BEXELIUS, Kristina Dahlberg, PO Sporrong, Anders Waxell

——————————————————————

Valberedning:
Sammankallande: Anna Nilsén, 018-10 50 46
Övriga ledamöter: Anders Lönnqvist, Malma Bergsväg 21, 756 45 Uppsala, tel 018-300258
Elisabeth Zdansky, Emundsplan 5, 753 54 Uppsala, tel.: 018-21 91 52

Revisorer:
Bankdirektör Torsten Lidberg, Torgv 8 756 46 Uppsala,eriklidb@algonet.se
Rådman JK Kia Lindblom, Swedenborgsg 7, 753 34 Uppsala
ann-christine.lindblom@tup.dom.se

Suppleanter:
Major Lars Anlér, Artillerigatan 28, 752 37 Uppsala
Jur kand Gunnar Ekman, Götgatan 1, 753 15 Uppsala

Föreningens arkivarie:
F landsarkivarien Lars Otto Berg, Liljegatan 20 E, 753 24 Uppsala

Medlemsavgift:
125 kronor, familjemedlem 25 kronor

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA • POSTGIRO 3 67 00 – 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *