8 principer

Föreningen Vårda Uppsalas inriktning:

Eftersträva god stads- och landskapsmiljö.

  1. Främja en tydlig och varierande stadsstruktur
  2. Komplettera med måttlig täthet
  3. Planera för en sammanhängande grönstruktur

 Bevara Uppsalas särprägel och kulturhistoriskt
värdefulla miljöer.

  1. Bevara stadens silhuett och eftersträva god arkitektur
  2. Vårda och försköna den offentliga miljön

Bidra till en långsiktigt hållbar samhällsstruktur för staden och omgivande landsbygd.

  1. Värna om närservice i stadskärnan, stadsdelarna och orterna
  2. Utveckla kransorterna till levande samhällen
  3. Öka andelen miljövänliga resor

 Bevara brukningsvärd jordbruksmark

Detta är ett sammandrag. Åtta principer för en god stadsmiljö

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *