Föreningen Vårda Uppsala

Till Gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun 2012-10-05
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Flera medlemmar i Föreningen Vårda Uppsala har i skrivelser till oss anfört klagomål på dagens cykelparkeringslösning, som blockerar kontakten med Fyrisåns vatten. Här vid Kvarnfallet är vyn
ner över fallet särskilt attraktiv, inte minst vid vårflod och vid forsränningen på sista april.
Vårt förslag är en gåfartsgata i samma anda som Dragarbrunnsgatan.
Se bifogad skiss.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund, ordförande PO Sporrong, vice ordförande