Ang. detaljplan för kv. Visbur 02/20045

Föreningens styrelse har tagit del av förslaget.
En positiv utveckling har ägt rum. Barnrikehuset q-märks och rustas upp.
Det känns rimligt att komplettera med det lilla tvåvåningshuset, som
också i skala och i sina detaljer passar in i kvarterets miljö.
Vi förutsätter också att de fyra träden, tydligt markerade i planen, kan
bevaras.

För föreningen Vårda Uppsala

Mats Wahlberg, ordf. PO Sporrong

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *