Ang placeringen av Dag Hammarskjölds byst

2005-10-02

Till Länsstyrelsen i Uppsala län och Kulturnämnden i Uppsala kommun

angående placeringen av Dag Hammarskjölds byst

Föreningen Vårda Uppsala har med intresse följt diskussionen rörande placeringen av förre generalsekreterarens i FN Dag Hammarskjölds byst. Vi finner det glädjande att Uppsala genom generös donation får tillfälle att hedra en så bemärkt och förtjänt person med ett monument och kan förstå att placeringsfrågan behöver tänkas igenom ordentligt. Vi ber härmed att få framföra ett förslag till placering av bysten.

Mot bakgrund av Dag Hammarskjölds anknytning till Uppsala slott ser Föreningen en placering i Slottsparken som lämpligast. En sådan placering har också varit på förslag, men på ett ställe som Föreningen uppfattar som alltför undanskymt, nämligen nedanför Styrbiskop, den bastion som bär Gunillaklockan. Som det rör sig om en skulptur av jämförelsevis blygsamt format skulle den knappast komma till sin rätt på denna plats.
Föreningen Vårda Uppsala skulle i stället vilja föreslå en placering av bysten på det arenaliknande område som ligger nedanför åsbranten, på höger sida om den snedstig som går från Carolina ned mot området vid Svandammen. Uppställd på ett podium med en arkitektonisk inramning av slag som framhäver bysten skulle den med denna placering uppmärksammas mera. Kringliggande plana yta skulle därtill medge samlingar och ceremonier. Vi tror inte att närheten till Gunnar Wennerbergs monument skulle inverka störande. Detta ses knappast från den aktuella platsen, och i den mån man kan skymta det uppfattas det endast bakifrån som en stenmur.

Vi ser det som angeläget att frågan om bystens placering snarast får en lösning och hoppas, att berörda myndigheter vill studera den föreslagna placeringen.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *