Program för kv. Brandstationen (dnr2000/20073-1)

Föreningen Vårda Uppsala delar bedömningen att kvarteret bör bebyggas med bostäder.
De två alternativ som utformats för den kommande bebyggelsen är båda fullt acceptabla och föreningen noterar att gamla Svartbäckens kulvert skyddas oberoende av vilket alternativ som väljs. Föreningen vill dock förorda alternativ II, varigenom det befintliga kontorshuset från 1950-talet bevaras. Den föreslagna bebyggelsens takhöjd om fyra till sex våningar är helt godtagbar i innerstadsbebyggelse och med hänsyn till befintlig bebyggelse i angränsande kvarter. Trots att det befintliga 1950-talshuset ligger indraget förordar föreningen, att de nya husen mot Kungsgatan läggs med fasad i gatuliv.

För Föreningen Vårda Uppsala

Mats Wahlberg
Ann-Christine Lindblom

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *