Styrelse 2010/11 mm.

STYRELSE 2010/11

Vid årsmötet to 22 april 2010 valdes nedanstående personer att ingå i Föreningen Vårda Uppsalas styrelse:

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA: Styrelse år 2010/11

ADRESSER Tel dagtid & kvällstid

Lars Bagge, doc, samhällsplanerare 018-32 07 92
Envägen 5 A, 756 52 Uppsala
bagge.lars@gmail.com

Kristina Berglund, ark SAR/MSA 08-758 95 97
Skeppargatan 80, 1 tr
114 59 Stockholm
kristina.berglund.ark@comhem.se

Erika P Björkdahl, jur dr, universitetslektor 018-471 7676
Regins väg 10 B, 754 40 Uppsala

Sten Åke Bylund, samhällsplanerare, konsult 018-471 6356
Sävja Vråkväg 8, 757 56 Uppsala
sten.ake.bylund@kultgeog.uu.se, sten.ake.bylund@telia.com

Kristina Dahlberg, arkitekt 08-571 401 64
G:a Herrviksnäsvägen 57, 139 40 Värmdö
kristina-dahlberg@telia.com

Ingemar Ehlin, f d bibliotekarie 018-55 15 62
Stigbergsplan 5, 752 42 Uppsala
Ingemar.ehlin@gmail.com

Bengt Jonsell, professor bergianus em 018-30 24 70
Konsumvägen 20 B, 756 45 Uppsala
bengt.jonsell@tele2.se

Wibjörn Karlén, kulturgeograf, professor em 018-432 4654
Luthagsesplanaden 3 B, 752 25 Uppsala
wibjorn@geoclimate.se

Tomas Lagerström, landskapsark, univ-adjunkt 018-671867
Västeråker, Björkdal, 755 91 Uppsala
tomas.lagerstrom@sol.slu.se

Anders Lönnqvist, JK konsult 018-30 02 58
Malma Bergsväg 21, 756 45 Uppsala
anders.lonnqvist@telia.com

Anna Nilsén, docent, konstvetare 018- 105046
Kungsängsgatan 36 E, 753 22 Uppsala
anna.nilsen@konstvet.uu.se

Thomas Nybrant, professor, Stad och land, SLU 070-630 38 74
Eva Lagerwalls väg 22, 756 43 Uppsala
thomas.nybrant@sol.slu.se

PO Sporrong, arkitekt, ordförande 0730-53 09 82
Prästgatan 1, 752 28 Uppsala
po.sporrong@telia.com

Liliane Taube, FK, inst sekr 018- 530989
Luthagsesplanaden 16, 752 25 Uppsala
adam.taube@statistik.uu.se

Mats Wahlberg, docent, forskningschef 018-652180
Sturegatan 19 A, 752 23 Uppsala
mats.wahlberg@sofi.se
mats.wahlberg@telia.com

Henrik Widmark, fil dr, konstvetare 018-50 02 17
Luthagsespl 15 D, 752 25 Uppsala
henrik.widmark@konstvet.uu.se
henrik.widmark@hgo.se

Sven Georg Zeitler, arkitekt SAR/MSA 018-567724 018-567710
Vikingagatan 13, 753 34 Uppsala 018-567 700vx
sven.georg.zeitler@tengbom.se

Ansvarig för hemsidan: Anna Nilsén

Valberedning:
Sammankallande: Anna Nilsén (adr ovan)

Övriga ledamöter: Anders Lönnqvist, Malma Bergsväg 21, 756 45 Uppsala, tel 018-300258, Elisabeth Zdansky, Emundspl 5, 753 54 U–a, tel.: 018-21 91 52

Revisorer:
Bankdirektör Torsten Lidberg, Torgv 8 756 46 Uppsala, tel 018-309523, eriklidb@algonet.se
Rådman JK Kia Lindblom, Swedenborgsg 7, 753 34 Uppsala 018-167253, 213666, ann-christine.lindblom@tup.dom.se

Revisorssuppleanter:
Jur kand Gunnar Ekman, Götgatan 1, 753 15 Uppsala, tel 018-500718
Anna Hultquist, banktjänsteman, Ålandsdals station, 740 20 Vänge,
08-763 69 78, 018-39 21 38 anna.hultquist@swipnet.se

Föreningens arkivarie:
F landsarkivarien Lars Otto Berg, Liljegatan 20 E, 753 24 Uppsala,
Tel 018-711828 lars-otto.berg@uppsalastift.se

Områdesindelning i dagordning och protokoll:
Övre Fjärdingen, Nedre Fjärdingen, Kungsängen, Svartbäcken

Medlemsavgift: 125 kronor, familjemedlem 25 kronor

FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA * POSTGIRO 3 67 00 – 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *