Ang planerna på hamburgerbar vid Stora Torget

050902

Arostornet AB
Box 1200
751 42 Uppsala

ang. planerna på Hamburgerbar i den nuvarande Rådhussalongen vid Stora Torget.

Via tidningar, Radio och TV har Föreningen Vårda Uppsala fått reda på att den nuvarande restaurangen i Ullrich & Hallquisths mer än sekelgamla byggnad vid Stora Torgets nordöstliga hörn avser att lägga om sin verksamhet och bli hamburgerbar inom hamburgerkedjan Max med den nuvarande ägaren som manager. Vi vänder oss nu med några synpunkter till Arostornet AB, som enligt uppgift äger fastigheten samt sänder skrivelsen för kännedom till byggnadsnämnden i Uppsala kommun,

Läget
Vad gäller läget vid Stora Torget är den planerade etableringen nog en fullträff för hamburger-kedjan, men för torget dessvärre motsatsen, så också för den vackra, gamla byggnaden. Torget är ju inte vilket torg som helst utan något av stadens representationsrum. Åtminstone var det tänkt så, när den nuvarande stadsplanen lades ut på 1600-talet och torget kom till. Torget har under 1990-talet upprustats och återfått sin renässanskaraktär genom att busskurerna flyttats, så att det visuella korset som uppstår i mötet mellan de fyra gatorna åter blivit synligt för ögat, och den ståtliga kandelabern, som stod där när seklet var ungt, har återfått sin plats som prydnad och markör på mitten av torget. Vid sekelskiftet 1900 byggdes ett antal ståtliga stenhus vid torget och gjorde rådhuset sällskap. Torgets nya ansikte gav glans åt staden och stadskärnan och talade om en ny självmedvetenhet. Det finns anledning att försöka bibehålla något av detta och helst öka representativiteten.

Verksamheten
Det nu aktuella huset tillkom 1902 och är med sin fasad en mycket vacker byggnad, ursprung-ligen ett bankhus men som även med sin nuvarande användning kommer fullt till sin rätt. Gamla städer brukar ju ofta ha en ”rådhuskällare”, vilket brukar innebära en restaurang med någorlunda hög standard. Vi har tyckt att den hittillsvarande verksamheten är ett bra och livande inslag i stadsmiljön. En förändring av denna verksamhet till hamburgerrestaurang innebär oundvikligen en degradering av miljön liksom också en förändring av publikens sammansättning. Med två snabbmatsrestauranger vid torget, tre om man räknar Rådhuscaféet, och ytterligare flera stycken på gågatorna nära torget, kan det knappast undvikas, att miljön kommer att domineras av en ungdomlig publik. Vår uppfattning är att man bör blanda ungdomsställena med sådana för vuxna, så att båda kategorierna har anledning att röra sig på torget och i dess närhet på kvällarna. Vi är ganska säkra på att det skulle påverka ordningen positivt. Vi skulle alltså helst se en fortsättning på nuvarande restaurangverksamhet eller kanske till och med en uppgradering av den, om en förändring av någon för oss okänd anledning måste till.

Skyltning
Någon skyltning av den typ som brukar åtfölja snabbmatsställen kan det inte bli tal om på detta ställe. Vi påminner gärna om den diskussion som föregick utformningen Saffets skylt snett över torget. Det var inte bara att hänga upp en skylt utan den måste anpassas till både huset och torgmiljön. Så blir det nu också med tanke på den känsliga fasaden.

Föreningen Vårda Uppsala hoppas få gehör för ovanstående synpunkter till fromma för stads-miljön.
För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *