Detaljplan för kv Nanna (Dnr 2003/20029-1)


Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag till detaljplan och diskuterat det vid styrelsesammanträde 2003-10-07. Vi anser det utomordentligt angeläget att Nannaskolan restaureras och ser positivt på planerna att åter använda byggnaderna för deras ursprungliga ändamål som skola.

Föreningen tillstyrker förslaget med följande reservation:
Nannaskolan utgör ett värdefullt inslag i stadsbilden där proportionerna mellan byggnadsvolymerna i kvarteret är en viktig del av helheten som inte får rubbas av de nya byggnader som kan tillkomma enligt förslaget. Den nya byggnad som avses inrymma gymnastik- och matsal bör därför krympas. Såväl gymnastiksal som matsal kan rimligen rymmas i en enplansbyggnad med oförändrade planmått. Utrymmen för omklädnad och förråd mm kan då förläggas i en källarvåning.

Uppsala 2003-03-30

För Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *