Program för hösten 2018

Program för hösten 2018


Programmet ordnas i samarbete med
Armarium Natura. Roland Perssons skulptur i Vasaparken i Uppsala.

Torsdagen 4/10 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00
Staden genom konsten.
Lisen Hessner, f.d. kulturstrateg, Uppsala Kommun, berättar om offentlig konst i Uppsala
Rosendal, Uppsala Lindbacken, Uppsala

Torsdagen 25/10 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00

Vad bygger vi för stad? – Pågående stadsbyggnadstrender i Uppsala och Sverige.
Anna Micro Vikstrand är ordförande i FVU och FD i konstvetenskap med inriktning mot
arkitekturhistoria och stadsplanering.

Torsdagen 22/11 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00
Uppsalas Gatunamn.
Översikt av namn på gator, torg och broar från äldsta tid fram dags dato
Mats Wahlberg är docent i nordiska språk, med inriktning mot ortnamnsforskning. Han har
tidigare varit styrelsemedlem i FVU i många år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *