Ang. Detaljplan Vallarparken/Malmaparken

25 oktober 2004

ang detaljplan Vallarparken/Malmaparken, Norby 31:74 och 31:69, 2004/20054-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade program, som innebär bebyggelse på parkmark, och vill i anledning härav avge följande synpunkter.
Föreningen är synnerligen medveten om att det råder bostadsbrist i Uppsala men vill varna för att inom redan planerade och bebyggda områden ta i anspråk befintliga parker och grönområden för att råda bot på nämnda brist. Föreningen ser ett sådant förfarande som direkt negativt. Även till synes gröna villaområden behöver inslag i närmiljön av park och grönområden för barnens lekbehov mm, kort sagt mötesplatser för de boende. Områden med enfamiljshus och villor kan bli förödande enformiga och tråkiga att bo i utan dylika andningshål, detta också om det som i aktuella fall är närmare till naturen än i centrala staden.
Föreningen kan inte se att någon av de aktuella småparkerna kan ersätta den andra eller att områdenas behov kompenseras av närheten till Stadsskogen och Hågadalen. Inte heller kan offrandet av den ena motiveras av att de finns inom samma stadsdel. Båda parkerna behövs för sina respektive närområden för ovan beskrivet ändamål. Låt oss inte fördärva en utmärkt planerad boendemiljö som Norby genom förtätning av det aktuella slaget. Att så många vill bo i Norby, vilket nämns i planen, är knappast ett hållbart skäl för detta. Vi ber alltså att få avstyrka denna plan i sin helhet.

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén Torsten Lidberg
vice ordförande Styrelseledamot, skattmästare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *