ang dpl för kv Cementgjuteriet m fl, dnr 2006/20052-1


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080420
753 75 Uppsala

ang dpl för kv Cementgjuteriet m fl, dnr 2006/20052-1

Planerna för de olika kvarteren i Librobäck kommer nu slag i slag. Bostäder packas in – byggnadshöjden trissas upp. Smärtgränsen är nådd i 6-våningshuset i kv Banvakten, som skymmer en del av Uppsalasilhuetten, när man färdas in mot staden på Börjevägen.

De nya planerna för kv Cementgjuteriet skall naturligtvis göras märkvärdiga i vår tids anda och rymmer ett åtta-, ett tio- och ett tolvvåningshus i en för övrigt levande och varierad kvartersbebyggelse, grupperad kring en central kvarterspark. Varför? God arkitektur är ju ingalunda bara att bygga på höjden – i synnerhet inte i Uppsala, där påverkan av silhuetten i varje enskilt fall måste prövas. I den alltför närsynta bedömningen av planens miljöpåverkan nämns inte denna så viktiga och överordnade aspekt.

Att som man gör i handlingen, motivera byggnadshöjderna genom jämförelser med Slottet, Carolina och Musikens hus känns helt fel. Medan dessa byggnader är sina sekels exklusiva kulturbyggnader, handlar det här i Cementgjuteriet om vardagsarkitektur för boende. Den traditionella höjden i området är 3–5 våningar. Vad händer med staden om varje bostadsprojekt skall överträffa stadens monumentalbyggnader i höjd – är det den stadsbild vi önskar?

Vi hävdar bestämt, att de tre höga byggnaderna tas bort och man i stället arbetar vidare i 3–5-våningsskalan! En skicklig arkitekt och en rutinerad bostadsproducent måste kunna göra god vardagsarkitektur utan dessa yviga och banala gester.

För att ytterligare belysa den generella problematiken med vår tids byggande, bilägger vi också en kopia på ett aktuellt ledarstick i DN, där ordet Stockholm många gånger lika gärna kunde bytas mot Uppsala.

För övrigt ställer vi åter den ständiga frågan för Librobäck:
När och var kommer stadsdelsparken att ligga – kan man bygga en stadsdel på 2000-talet utan grönytor för barn över sandlådeåldern?

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén PO Sporrong
Ordförande Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *