ang dpl för kv Kantorn, del av, dnr PLA 2012-20223. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                            2013-11-19

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Kantorn, del av, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012-20223. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2013-11-19 och ber att få anföra följande.

FVU:s synpunkter

Norra delen av kv Kantorn inom fastigheten Kapellgärdet ger ett monotont och avvisande intryck med 60-talshus i fyra våningar i raka längor med entréerna mot gården. Gårdarna har generösa grönytor och kvarteret omges av parkstråk, ett brett i SO och ett smalare i SV. I norr vetter kvarteret mot Gamla Uppsalagatan och Tycho Hedéns väg.

I planförslaget föreslås förtätning av kvarteret. Enligt förslaget bygger man på tre av längorna så att de blir fem våningar höga med indragen sjätte, medan längan i SO byggs till med fyra hus i vinkel som skjuter ut i parkstråket. Detta ger en positiv effekt genom att ett mera livligt och tillgängligt intryck skapas. Inne på gårdarna tillkommer 12 punkthus i fyra våningar, samtidigt som gårdsytorna reduceras betydligt. I norr och söder bildas gränder med cykelparkeringar och småträd. Den södra gränden kommer att ligga i permanent skugga.

Det finns redan 1000 studentlägenheter i kvarteret, i smålägenheter eller korridorrum, och med den nya planen får man ett betydande tillskott av studentbostäder. Studenter antas bo några år, läsa på sina rum och inte behöva så mycket sol i sina bostäder; den omgivande parken finns för övrigt att tillgå om man vill vara utomhus. Här kan det alltså vara motiverat med högre hushöjder och en hög täthet, även om de så kallade accenterna i sex våningar bör utgå med hänsyn till stadsbilden.

Även om FVU inte har några större invändningar i detta fall är FVU dock tveksam till denna princip för stadsförtätning. Det är viktigt att principen inte tillämpas i kvarter med familjebostäder, där solinfall och rymliga gårdar är en väsentlig kvalitet i stadsmiljön. Som exempel kan nämnas områdena Tunabackar och Sala Backe, områden som konstituerar en del av stadens egenart, den gröna staden. Än en gång vill FVU lyfta fram den stora potential för fortsatt bostadsbyggande som finns i kommunens alla kransorter, många med utmärkt kollektivtrafik till Uppsala.

För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund,  ordförande                       Kristina Dahlberg, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *