Kallelse till årsmöte 28 april 2011

Föreningen Vårda Uppsala 50 år

Kallelse till ärsmöte 2011


Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum torsdagen den 28 april kl 18.00 (precis) i Stabby prästgård. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl 18.30.

Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum torsdagen den 28 april kl 18.00 (precis) i Stabby prästgård. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl 18.30.

Efter årsmötet utdelas föreningens diplom för förtjänstfulla insatser för stadsmiljön till en mycket förtjänt mottagare. Mottagaren av diplomet berättar därefter om sin verksamhet. Missa inte detta evenemang – varmt välkomna!

Dagordning för årsmötet

1.     Val av ordförande och protokollförare vid mötet.

2.     Val av två justeringsmän.

3.     Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.

4.     Styrelsens verksamhetsberättelse.

5.     Revisorernas berättelse.

6.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7.     Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.

8.     Val av ledamöter i styrelsen.

9.     Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

10.  Utseende av valberedning.

11.  Fastställande av årsavgiften.

12.  Behandling av inkomna motioner.

13.  Övriga frågor.

Inbjudan till festlig jubileumssupé efter årsmötet

Föreningen Vårda Uppsalas medlemmar inbjuds att efter årsmötet fira de 50 åren med en supé i Stabby prästgård ca 19.15. Meny: Förrätt: Laxtartar med laxrom och rödlökscrème fraîche. Huvudrätt: Klassisk stekt oxfilé med rödvinsås, haricot verts och potatisgratäng. Efterrätt: Crème caramel. Dryck: Rött vin samt alkoholfritt alternativ. Kaffe/te. Allt till ett subventionerat pris av 350 kr per person. Make/maka eller motsvarande är välkomna att deltaga. Anmälan sker genom inbetalning av aktuellt belopp till föreningens plusgiro 36700-3 och skall vara föreningen tillhanda senast 4 april. På talongen anges ”Supé” samt namn på de personer inbetalningen gäller.

Hjärtligt välkomna till denna jubileumskväll!

Åtta principer för en god stadsmiljö

Inför jubileet har föreningens styrelse formulerat åtta principer som bör vara vägledande för fortsatt stadsbyggnad i Uppsala kommun. Föreningen kommer på olika sätt, bl a i seminarieform, att återkomma till dessa principer under året. Foldern bifogas.

Program för våren 2011: Uppsala – stad med anor och ståtliga hus. Föreläsningsserien från hösten 2010 fortsätter:

To 10 februari     Överbibliotekarie Ulf Göranson

Carolina Rediviva – dam med förflutet. Om universitetsbiblioteket och dess

lokalisering i staden genom tiderna Lokal:  Stadsbiblioteket

To 3 mars            Museichef Ing-Marie Munktell

Gustavianum – monument med anrik historia

Lokal:  Stadsbiblioteket

To 17 mars          Akademiintendent Per Ström

Alma mater och dess  boningar genom tiderna

Lokal Universitetet. Deltagarantal begränsat till 50.

Förhandsanmälan till e-post: anna.nilsen@konstvet.uu.se eller tel: 018 105046.

OBS: Denna föreläsning med visning är öppen för icke medlemmar  i mån av plats.

Deltagarlista upprättas, varför det kan vara bra att anmäla deltagande i god tid. Ange vid anmälan om du är medlem i föreningen.

Tid:                    Kl. 18.30 – 19.30 för samtliga föreläsningar.

Inträde:               Avgift per föreläsning: för medlemmar 30 kr, för icke medlemmar 60 kr.

Medlemskap

Föreningen Vårda Uppsala värnar om att fortsatt stadsutveckling skall ske på ett sätt som innebär att en god stadsmiljö främjas samt att den klassiska uppsalamiljön och stadens speciella karaktär bevaras. Föreningen verkar i detta syfte genom att skriva remissyttranden i planfrågor, ordna föreläsningar, debatter och utflykter samt genom att skriva artiklar och böcker. I vår utåtriktade verksamhet har vi glädjen att träffa våra medlemmar och vi hoppas att alltfler vill stödja vår verksamhet. Hjälp oss gärna att intressera fler uppsalabor och andra att bli medlemmar!

Medlemskap tecknas genom inbetalning av årsavgiften på plusgiro 36700-3. Avgiften är oförändrad 125 kr samt 25 kr för ytterligare familjemedlem. Ange namn, adress samt ”medlem” på inbetalningskortet. Meddela också gärna e-postadress till anders.lonnqvist@telia.com.

Verksamhetsberättelse

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 165. Styrelse: PO Sporrong (ordförande), Lars Bagge (d 28 nov 2010), Kristina Berglund, Erika P. Björkdahl, Sten Åke Bylund, Kristina Dahlberg, Ingemar Ehlin, Bengt Jonsell, Wibjörn Karlén, Tomas Lagerström, Anders Lönnqvist, Anna Nilsén, Thomas Nybrant, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Henrik Widmark och Sven Georg Zeitler.

Revisorer: Torsten Lidberg och Kia Lindblom. Suppleanter: Gunnar Ekman och Anna Hultquist.

Valberedning: Anna Nilsén (sammankallande), Anders Lönnqvist och Elisabeth Zdansky.

Arkivarie: Lars Otto Berg.

Föreningen har varit mycket aktiv under verksamhetsåret. Styrelsen har sammanträtt tio gånger, ordnat årsmöte samt föreläsningar. Den 14 april fick styrelsen en kunnig och intressant visning av Upplands- och Uppsalasamlingen av Gunilla Fällman. Den 29 september inbjöds stadsbyggnadsdirektör Bengt Andrén som gjorde en intressant och uppskattad redovisning av den politiska inriktningen för fortsatt utveckling av Uppsala och sin syn på sitt uppdrag.

Utåtriktad verksamhet

Efter årsmötet den 22 april anordnades à propos Översiktsplan 2010 en paneldebatt: “Bygga bort stadens grönska?” med inledningsanföranden av representanter för kommunens politiker och föreningen.

Mitt Uppsala. Föreläsningsserie hösten 2009 – våren 2010:

To 11 februari    Antikvarie Helena Harnesk: Luthagen i mitt minne

To 25 februari    Professor Adam Taube: Min barndoms Uppsala

To 11 mars         Författaren Gunilla Lindberg: Mina domkyrkokvarter

Uppsala – stad med anor och ståtliga hus. Föreläsningsserie hösten 2010 – våren 2011:

To 21 oktober    Docent Anna Nilsén: Om mystiska väsen och sköna blad. Uppsala domkyrka och dess dolda skatter

To 4 november    Docent Torbjörn Fulton: Från borgen vid Domkyrkan till slottet på                                                                Kasåsen. Tre sekel av kunglig närvaro i Uppsala

Skrivelser

Föreningen har under året avgivit totalt 27 remissyttranden och skrivelser till kommunen:

2010-12-21   ang. områdesbestämmelser för Hagby kyrkby kyrkomiljö och Eka gård. Utställning.

2010-12-21  ang. detaljplan för del av Ångkvarnen, Kungsängen 21:4 och 21:7. Utställning.

2010-12-21   ang. detaljplan för Ostkustbanans sträckning förbi Gamla Uppsala. Utställning.

2010-11-28   ang. områdesbestämmelser för Tuna kyrkomiljö, prästgård och del av Tuna by. Utställning.

2010-10-01   ang. områdesbestämmelser för Västeråkers kyrkomiljö. Utställning.

2010-09-15   ang. fördjupning av översiktsplan för Funbo, utställning.

2010-09-11   ang. detaljplan för Ramsjö 3:3 i Björklinge, samråd.

2010-08-25   ang. områdesbestämmelser för Hagby kyrkomiljö och Eka gård, samråd.

2010-08-25   ang. områdesbestämmelser för Tuna kyrkomiljö, prästgård och del av Tuna by, samråd.

2010-06-23   ang. detaljplan för kv. Gimo, samråd.

2010-06-16   ang. detaljplan för Fullerömotet, sydöstra, samråd.

2010-05-26   ang. detaljplan för Östra Fyrislund, del I, utställning.

2010-05-26   ang. detaljplan för Ostkustbanans sträckning förbi Gamla Uppsala, samråd.

2010-05-20   ang. detaljplan för Valsätra 1:9, samråd.

2010-05-18   ang. detaljplan för Kastanjegatan, del av Johannelund, samråd.

2010-05-10   ang. förslag att upprätta kulturmiljöprogram för Uppsala kommun.

2010-04-21   ang. förslag till Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, utställning.

2010-04-21   ang. områdesbestämmelser för Västeråkers kyrkomiljö, samråd.

2010-04-21   ang. detaljplan för Bälinge-Ekeby, område för förskola, utställning.

2010-04-09   ang. detaljplan för del av Gränby sportfält, utställning.

2010-04-09   ang. detaljplan för Liljefors torg, samråd.

2010-03-25   ang. detaljplan för del av Gottsunda Centrum, samråd.

2010-03-20   ang. detaljplan för Lytta 5:1, samråd.

2010-03-20   ang. detaljplan för Östra Fyrislund, del I, samråd.

2010-03-20   ang. detaljplan för Stenhammarsparken, samråd.

2010-02-02   ang. detaljplan för kv Suttung mm, utställning.

2010-01-23   ang. förslag till Översiktsplan 2010, samråd.

Skrivelserna finns tillgängliga på föreningens hemsida: www.vardauppsala.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *