Program Våren 2017

PROGRAM VÅREN 2017

Måndag 6 februari kl 18:15 i Stadsbibliotekets Mallasal

Uppsala slott – en misshandlad byggnad

Föredrag av docent Torbjörn Fulton, konsthistoriker och specialist på Vasatidens arkitektur

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Torsdag 30 mars kl 18:15 i Upplandsmuseets hörsal

”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala

Föredrag av fil dr Magnus Alkarp, arkeolog och författare.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Torsdag  6 april kl 18.15 i Stadsbibliotekets Mallasal

Universitetet i Uppsala – på gott och ont

Föredrag av akademiintendent Per Ström

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Onsdag 19 april, ca 17:30 i Stadsbibliotekets Mallasal

Uppsala bygger mest i landet. Vart är Uppsala på väg?

Efter föreningens årsmöte kl 17 är medlemmar och allmänhet välkomna till en debatt med representanter för Uppsala kommun och Föreningen Vårda Uppsala om den forcerade utbyggnad av staden som pågår. Fortsätta förtäta centrum, ta dyrbar åkermark i anspråk eller bygga i kransorterna? Vilka blir konsekvenserna?

Se vidare annons under Föreningsnytt när dagen närmar sig!

Fritt inträde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *