Styrelse 2007

PROTOKOLL fört vid
konstituerande sammanträde onsdag 2 maj 2007, kl 19.15

§ 1. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Den nya styrelsen konstituerade sig och fick följande utseende (poster markerade i kursiv):

LEDAMÖTER I BOKSTAVSORDNING:

Doc Lars Bagge, ingenjör, samhällsplanerare

Doc Margareta Brattström, fastighetsjurist

Arkitekt Kristina Dahlberg, biträdande sekr

Jan-Olov Johansson, red, vetenskapsjournalist

Bengt Jonsell, professor bergianus em

JK Anders Lönnqvist, konsult, skattmästare

Docent Anna Nilsén, konstvetare, ordförande

Gudrun Ros, redaktör (avgången sept -07)

Arkitekt PO Sporrong, 1:e v ordf

Peter Söderbaum, professor em i ekol ekon

F inst sekr FK Liliane Taube, bitädande sekr

Docent Mats Wahlberg, 1:e arkivarie

Staffan Westerlund, professor i miljörätt

Fil dr Henrik Widmark,, konstvetare

Sven Georg Zeitler, arkitekt SAR/MSA

§ 3. Områdesbevakning: (områdesansvarig i versaler)

Övre Fjärdingen: Margareta Brattström, Bengt Jonsell, MATS WAHLBERG, Henrik Widmark

Nedre Fjärdingen: Anders Lönnqvist, Peter Söderbaum, LILIANE TAUBE, Sven Georg Zeitler

Kungsängen: Lars Bagge, Jan-Olof Johansson, ANNA NILSÉN, Gudrun Ros

Svartbäcken: Kristina Dahlberg, PO SPORRONG, Staffan Westerlund

Uppsala 070502

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *