Styrelse 2008

Lars Bagge, docent, samhällsplanerare

Per Berg, professor vid institutionen för Stad och land vid SLU Ultuna

Kristina Berglund, ark SAR/MSA, f d stadsarkitekt

Kristina Dahlberg, arkitekt, bitr sekr

Ulf Henricsson, fd länsråd, samhällsvetare

Bengt Jonsell, professor bergianus em

Anders Lönnqvist, konsult, skattmästare

Anna Nilsén, docent, konstvetare, ordförande

PO Sporrong, arkitekt, vice ordförande

Liliane, Taube, fil kand, bitr sekr

Mats Wahlberg, docent, 1:e arkivarie, namnforskare

Henrik Widmark, fil dr, konstvetare

Sven Georg Zeitler, arkitekt SAR/MSA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *