UNT-artikel om planerna på golfbana i Stabby


Under en lång följd av år har Stabby gärde varit i fokus. Den senaste översiktsplanen möjliggjorde bebyggelse på gärdet, och på sista tiden har ännu ett hot mot denna naturmiljö dykt upp i form av planerna på en ”stadsnära” golfbana.
Det heter, att en golfbana inte skall hindra annan friluftsverksamhet, och det sades då planen först presenterades, att den skulle kunna kombineras med skidspår, vandringsleder och idrottsanläggningar. Om bebyggelse från friluftslivets synpunkt är helt förkastligt, så är golfbanealternativet med sina anslutande anläggningar inte så fördelaktigt som man i förstone skulle kunna tro. Det bevarar det öppna landskapet men utestänger samtidigt dem som idag nyttjar området. I Stabby sparkar ungdomarna fotboll, och där försiggår en lång rad andra aktiviteter, alltifrån hundrastning till drakflygning om sommaren och skidåkning om vintern.
Stabby är idag ett flitigt nyttjat och mycket naturskönt rekreationsområde. Genom sin närhet till stadskärnan är det en oas inte bara för närboende utan för en vid krets av stadsbor. Det är dessutom genom de fina och välhållna stigarna tillgängligt för dem som inte har så lätt att ta sig ut i naturen utanför staden, t ex äldre och rörelsehindrade.
Att i så omedelbart grannskap med staden kunna avnjuta ett i bruk varande åkerlandskap i förening med omgivande backar och ängsmark och en så stor botanisk variation som här bjuds är ovärderligt. Anläggningen av en golfbana innebär viss markplanering, och tillhörande byggnader kan inte göras osynliga. Med tillkomsten av en sådan anläggning försvinner de kvaliteter som idag gör området så uppskattat.
Det torde vara en illusion, att området skall kunna hållas öppet för andra än golfspelare. För inte länge sedan kunde man läsa i UNT (25/7), att en miljödomstol likställt vinande golfbollar med sprängsten och i en dom yrkat på att verksamheten skulle klassas som miljöfarlig, vilket om domen inte överklagas, kan leda till bestämmelser om obligatorisk inhängnad av golfbanor med höga skyddsnät. Sådana skulle givetvis utesluta andra aktiviteter i Stabby än golf inom själva golfbanan, och utan nät lär risken för allvarliga olyckor vara påtaglig.
Det finns andra områden i stadens närhet som skulle kunna användas för golfändamål, om än inte så centralt belägna som Stabby. Som redan påpekats i den uppseglande debatten är golfspelare vanligen bilburna. Det är därför svårt att se vilket värde som ligger i själva närheten till stadskärnan. Intresset för golf som under de senaste decennierna varit stigande förefaller nu ha planat ut, vilket väckt oro i golfkretsar. Närhet och kortare rundor har nämnts som tänkbara stimuli. Det torde dock knappast vara skäligt att offra andras fritidsmiljö för att försöka hålla liv i golfintresset.

Anna Nilsén
v ordf i Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *