Urval av aktuella ärenden

ETT URVAL AV AKTUELLA ÄRENDEN

• Vårdsätra/Skarholmen, program (Se skrivelser)

• Kv Fyrisvallen, dpl 2001/20096-1 Utställd dpl

• Kv Observatoriet, dpl 2002/20043-1

• Ulvs-Väsby, program för småhus på del av Ulvs-Väsby (Se skrivelser)

• Källparken (Vid Salabacke) (Dnr 2004/20074-1) Remissvar (Se skrivelser)

• Stationshuset, ansökan om dispens från skyddsbestämmelser

• Österleden, dnr 2003/20023-1Österleden (Se skrivelser)

• Kvarngärdet 9:6 m fl, programsamråd bl a gällande området mellan
Vattholmavägen och Djäknegatan samt förtätning innanför detta
område i den befintliga bebyggelsen vid Råbyvägen.
Samrådstid till 12 dec 2005.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *