Värna Uppsalas klassiska siluett

”Värna Uppsalas klassiska siluett”

(Uppsalatidningen 19 maj 2016)

DEBATT. Höga ny- och påbyggen hotar den fria utsikten från Uppsala Konsert & Kongress.Det skriver företrädare för Föreningen Vårda Uppsala (FVU) som vill se en maxhöjd på sex våningar.

Efter decennier av utredande och skissande fick Uppsala äntligen sitt konserthus, Uppsala Konsert & Kongress (i kombination med kongresscentrum), år 2007. Då hade det välkända danska arkitektkontoret Henning Larsen Tegnestue vunnit den internationella arkitekttävlingen.

I Uppsala har av tradition nya byggnader underordnat sig stadens monumentalbyggnader – slottet, domkyrkan, carolina rediviva, trefaldighetskyrkan och universitetet. Nu är även UKK en av dessa byggnader. Det har i praktiken inneburit att centrala stadens tyngdpunkt förflyttats österut samt att miljön i denna del av stadskärnan i betydande grad kommit att uppgraderas.

Med sin unikt belägna foajé till stora konsertsalen 20 meter över mark och med taklisten ytterligare 12–15 meter högre upp har Uppsala härmed fått en monumentalbyggnad som representerar vårt århundrade.

När man gick runt husets stora sal kunde man tills för något år sedan få utblickar åt alla håll över taken – ut mot slätten och framför allt in mot slottet och domkyrkan med mera. Ett genialt arkitektoniskt grepp som borde ha manat till återhållsamhet vad gäller höjden på andra nybyggnader i de centrala delarna vad gäller bostäder, kontor, hotell med mera.

Den hänsynen är i dag bruten av Jernhusen AB:s stora kontorsbygge för blanda annat Uppsala läns landsting i intilliggande kvarter. Där sticker takvåningen upp och blockerar utsikten från UKK:s foajé åt detta håll. Ett pinsamt förbiseende samt en brist på hänsyn från kommunens och landstingets sida gentemot alla Uppsalabor och stadens många besökare.

Samma hot mot den fria utsikten utgör det nya tio­våningshuset som är under uppförande i kvarteret Suttung, och ytterligare detaljplaner under arbete som ger rätt till byggnadshöjder över sex våningar i själva centrum.

Närmast i tur förestår en planerad utbyggnad av den intilliggande fastigheten på Sivia torg. Den kan bli det definitiva hindret för alla besökare i Uppsala att från UKK:s foajé ostört beundra utsikten mot slottet och domkyrkan, byggnader som rätteligen utgör Uppsalas klassiska siluett och som med de tilltagande byggnadshöjderna alltmer hotas.

Pågående planarbete visar påbyggnader till sju våningar mot Vaksalagatan och Storgatan. Takutformning och varje uppstickande del i form av teknikutrymme och dylikt skulle här komma att ytterligare störa den mäktiga upplevelsen från ett av centrala Uppsalas mest betydelsefulla offentliga rum.

Vi rekommenderar därför att maxhöjden sätts till sex våningar.

För Föreningen Vårda Uppsala
PO Sporrong tf ordförande
Sten Åke Bylund 1e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *