ang asfaltbeläggning på Kung Jans väg. Skrivelse.

Till Gatu- och trafiknämnden och Gatu- och trafikkontoret
i Uppsala kommun

2007-12-05

angående asfaltbeläggning på Kung Jans väg.

Kung Jans väg, som sträcker sig från Dag Hammarskjölds väg upp mot Kung Jans port i Slottet, leder sitt ursprung till tiden för Slottets tillkomst. Vägen har för en tid sedan belagts med asfalt; den allra översta delen är däremot belagd med gatsten. Föreningen Vårda Uppsala anser att modern asfaltbeläggning illa rimmar med den historiska miljön kring Slottet och vill därför föreslå att asfaltbeläggningen tas bort och att vägen görs till en vanlig grusväg.

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén Mats Wahlberg
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *