ang dpl för del av kv Svalan, dnr 2011/20002-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-05-12
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för del av kv Svalan (Dragarbrunn 20:4 m fl), Uppsala kommun, dnr 2011/20002-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2012-05-13. Syftet med planläggningen är att skapa nya ytor för olika centrumverksamheter. Dessutom att genom komplettering med nya byggnadskroppar åstadkomma en mer homogen stadsmiljö i en idag splittrad bebyggelse.

FVU:s synpunkter

På det hela taget är det en bra plan som uppfyller målsättningarna. Hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen och särskilt då Handelsbankens hus, vars fasader och arkad q-märks. Det verkar av illustrationerna att döma som om tillskotten i bebyggelsen kan få samma kvalitéer – rätt skala i volym men ändå med vår tids fasaduttryck – som tillbyggnaden av Läkarhuset mot S:t Persgatan.
Vi ser också positivt på omsorgen om gaturummet där Dragarbrunnen tros ha legat. Likaså planerna för upprustning av passagen genom kvarteret och för skisserna till nya gårdsmiljöer på 20:1 och 20:2. Ännu ett klokt förslag är att ge garaget under Handelsbanken tillfart från St Persgatan, gemensam med övriga garage, i stället för som nu från Dragarbrunnsgatan.

En, men en viktig, invändning har vi. Gör en lätt indragning av den femte våningen på byggnadskroppen mot Dragarbrunnsgatan. Det skapar en gradvis och mer harmonisk övergång mellan Handelsbanken och femvåningshuset i hörnet av S:t Persgatan. Helt i analogi med vad som föreslås ske med f d EPA-husets fasad mot Vaksalagatan.

Det bör också sägas att planförslagets illustrationer gör resonemangen lätta att följa.

För föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund PO Sporrong
Ordförande Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *