ang dpl för del av kv Svalan, Dragarb 20:4 m fl, dnr 2011/20002-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

2012-09-13

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

Ang detaljplan för del av kv Svalan (Dragarbrunn 20:4 m fl), Uppsala kommun.
Dnr 2011/20002-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan. Syftet med planläggningen är att skapa nya ytor för olika centrumverksamheter. Dessutom att genom komplettering med nya byggnadskroppar åstadkomma en mer homogen stadsmiljö i en idag splittrad bebyggelse.

FVU:s synpunkter

Den utställda planen är en bra plan som uppfyller målsättningarna. Hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen. Föreningen har inga ytterligare synpunkter.
För Föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund, ordförande / PO Sporrong, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *