ang dpl för kv Sverker, dnr 2012/20102-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-10-29
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

ang detaljplan för kv Sverker, Uppsala kommun.
Dnr 2012/20102-1. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan. Syftet med planläggningen är att skapa nya ytor för Sverkerskolans verksamhet.

FVU:s synpunkter
Vid samrådet var vi huvudsakligen positiva. De ändringar som gjorts i den nu utställda planen är till det bättre. Efter att ha tagit del av samrådsredogörelsen vill vi ändå ta upp ytterligare en aspekt på den yttre miljön:

Ett enda av alla de stora och för skolmiljön så betydelsefulla lövträden har försetts med litt. a1, d.v.s. krav på marklov för fällning och större beskärning. Vi anser att kvarterets samtliga större träd på den mark som inte utgör byggnadsyta skall omfattas av kravet på marklov.

För föreningen Vårda Uppsala

Kristina Berglund PO Sporrong
Ordförande Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *