ang dpl för sydvästra Gränby centrum, granskning, dnr 2013-2591

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                     2015-12-09

753 75 Uppsala

Angående detaljplan för sydvästra Gränby centrum, granskning tom 2015-12-09. Dnr2013-2591.

Föreningen Vårda Uppsala har tidigare vid samråd haft synpunkter på planförslaget.

Vi noterar nu som positivt att vägmarken närmast Gränby gård tagits bort och att en sammanhängande parkmark bättre skapar distans till gårdens miljö.

Vår främsta invändning kvarstår: Varför måste byggnaderna i den norra delen vara 9 våningar höga. Den gängse skalan i ny bostadsbebyggelse i Uppsala är ju annars 6-7 våningar.  9-våningshusen stör inte bara upplevelsen av Gränbyparken och miljön kring Gränby gård. De bildar dessutom en massiv, skuggig baksida med trist utsikt mot den vidsträckta parkeringen och över det nya p-husets och stormarknadens enorma taklandskap. Varje försök till nyansering skulle vara positivt!

I övrigt hänvisar vi till tidigare skrivelse.

Uppsala dag som ovan

Olof Antell, ordförande               Carl-Erik Bergold,               Po Sporrong

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *