ang områdesbestämmelser för Knutby kyrkomiljö, dnr 2012/20165-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-10-24
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Knutby kyrkomiljö, Uppsala kommun.
Dnr 2012/20165-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till områdesbestämmelser, utsänt för samråd t o m 2012-11-07.

FVU:s synpunkter
I planbeskrivningen redovisas kulturmiljöns innehåll och värden på ett föredömligt sätt. Förslaget till områdesbestämmelser är väl avvägt. FVU tillstyrker därför förslaget.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Kristina Berglund
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *