ang program för Lilla Juvansbo, Björklinge

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 060511
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående program för Lilla Juvansbo, Björklinge, dnr 2004/20055-1.

Föreningen finner ingenting att anmärka på vad gäller ovanstående plan. Vi noterar med tillfredsställelse, att slättlandet denna gång sparats och att bebyggelsen trots, att det rör sig om småhus huvudsakligen lagts på skogsmark samt att husen lokaliseras efter de naturliga förutsättningarna i terrängen, vilket bör bidra till variation och trivsel. Vi ser det också som positivt, att det till större delen rör sig om hyresbostäder.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén,
vice ordf/tf ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *