Detaljplan för Korskyrkan på Kapellgärdet


22 nov 2004
angående detaljplan för Korskyrkan på Kapellgärdet. Diarienr 2002/20091-1.

Föreningen har tidigare yttrat sig positivt i ärendet, men också framhållit vikten av
en värdig utformning av närmiljön kring kyrkan, och då särskilt entréplatsen.
Vi kan inte heller nu finna den ambitionen i planförslaget och påpekar vikten av
detta på nytt.

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén PO Sporrong
Vice ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *