Detaljplan för kv Bjarne, Luthagen

2004-12-21

angående detaljplan för kv Bjarne, Luthagen 22:8 och 22:9. Diarienr 2003/200 49-1.

Föreningen Vårda Uppsalas styrelse har tagit del av samrådshandlingen rörande kv Bjarne och finner bevarandet och q-märkningen av de båda gatuhusen och deras gatufasader vara ett klokt förslag, som vi verkligen vill stödja. Trots sin ”vardagskaraktär” har byggnaderna stor betydelse för upprätthållande av balansen mellan gammalt och nytt i Eriksdal. De föreslagna förändringarna i gårdsfasaderna liksom nybyggnaderna kan vi acceptera.

Beträffande förgårdsmarken mot Dalgatan vill vi starkt förorda alternativet med kantstensparkering och en grön förgård. Det rimmar väl med övriga gröna inslag och inblickar i trädgårdar längs gatan.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala dag som ovan

Anna Nilsén, v.ordf. PO Sporrong, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *