Kallelse till årsmöte 7 maj 18.30

’Lokal: Folkuniversitetet, Bergsbrunnagatan 1, Uppsala.
Möteshandlingar kommer att vara tillgängliga på föreningens hemsida och på mötet.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och protokollsekreterare vid mötet.
’3. Val av justeringsperson.
4. Fråga om föreningsmötet blivit vederbörligen  och i laga ordning kallat.
5. Kort rapport om dagsläget i aktuella plansamråd och remisser m m.
6. FVU Förslag till stadgar, godkända av årsmötet 20240319

7.PROGRAM: Kris i bostadsfrågan: för en solidarisk bostadspolitik. Mats Börjesson programansvarig på FVU introducerar ämne och föreläsare.

Boken Kris i bostadsfrågan analyserar bostadskrisen i Sverige och föreslår radikala förändringar för ett nytt, socialt och klimatanpassat bostadssystem.
Åse Richard, doktorand vid IBF samt del av forskarkollektivet Fundament och en av författarna, redogör för svensk bostadshistoria med fokus på byggnaden, finansiering och politiska beslut.

Frågor, diskussion

8. Mötet avslutas.

För Föreningen. Vårda Uppsala
Sten Åke Bylund
Ordförande

FVU Förslag till stadgar, godkända av årsmötet 20240319

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *