Kronåsen, utbyggnad

2004-11-09

Nybyggnad av flerbostadshus, Kronåsen 1:27 (Dnr 2003/11753-1)

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och diskuterat det vid styrelsemöte 10 november 2004. Trots att remisstiden är utgången vill vi lämna några synpunkter.

Uppsala gamla regementsområde, Polacksbacken, är en enhet för sig och bör så förbli. Det är inte ett bostadsområde vilket som helst där man utan vidare kan lägga till ett par kvarter. De omfattande anpassningar och ombyggnader som skett då MIC skapats för universitetet har genomförts på ett respektfullt sätt i medvetande om platsens unika karaktär. T o m Ångströmlaboratoriet är trots sin storlek väl placerat och harmonierande med Bodins kaserner.

Bebyggelsen från olika epoker i vårt försvars historia ligger här utefter lägergatan, från gamla sjukhuset från 1860 över arrest, tvätthus och kokhuset från 1877 till Josephsons prismaformade lägerhyddor, som härbärgerade de värnpliktiga medan etablissementet uppfördes. Bodins putsade vakt- och arrestbyggnad från 1912 utgör början och slut på gatan. Här tar åsen vid och sluttningen mot Geijersdalen med Eklundshof. Här bör en gräns för bebyggelse sättas. Inga inbrytningar bör tillåtas i området, i synnerhet inte med så mediokra byggnader.

Lägergatan med dess olika byggnader är en tillgång för Uppsala och kan i en framtid utgöra scen för alla möjliga evenemang av historisk karaktär, såväl karoliner till häst, hemvärnsmän, lottor och marknadsstånd som idrottstävlingar och naturstigar. I Malmcronas nya sjukhus från 1916, som är en tegelbyggnad, kan visas föremål utlånade från Armémuseum. Alltså, lämna Kronåsen 1:27 i fred!

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Dahlberg
vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *