Remissvar, samråd om Korskyrkan, Dnr 2002/20091-1


Vårda Uppsala har tagit del av förslaget till detaljplan för Korskyrkan på Kapellgärdet som Baptistförsamlingen vill bygga. Liksom i programsvaret finner Föreningen att det finns möjlighet att , trots att parkmark kommer att tas i anspråk för kyrkobygget, den återstående parkmarken kan ges ett förhöjt värde om man lägger ner ambitioner på detaljutformningen av omgivningen.
Byggnaden i sig bör skilja ut sig tydligt från bostadshusen på ömse sidor i volym och material. Om det sedan satsas på miljön i entrétorg och innergård i lika hög grad som på själva byggnadens arkitektur, så bör Kapellgärdet som helhet vinna på att innehållet blir mer varierat. Vi följer projektet med intresse!

För Vårda Uppsala
Uppsala den 9 juni 2004

Kristina Dahlberg
P-O Sporrong

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *