ang dpl för Östra Sala Backe del 2, dnr PBN 2014-001124. Samråd

Till Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                    2015-11-05

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Östra Sala Backe del 2, Uppsala kommun. Dnr PBN 2014-001124. Samråd.

FVU har tidigare yttrat sig angående Östra Sala backe etapp 1 och vi vill huvudsak hänvisa detta. ( Vårt yttrande 2013-10-13 bifogas )

Vår tidigare kritik har i huvudsak varit att exploateringen uppfattas som för hög och de nya kvarteren därigenom inte på ett lyckat sätt förbinder gamla Sala backe med Årsta utan snarare kan upplevas som en barriär. Man bygger här något som närmast liknar storgårdskvarter, men är husen för höga förlorar man mycket av storgårdskvarterets goda egenskaper. Just därför förefaller radhusen i två av kvarteren märkliga i sammanhanget, de skulle fungera bättre som enhetliga byggnadskroppar eller etagelägenheter i bottenplanet på ett vanligt flerbostadshus.

Illustrationerna visar en väl brokig bebyggelse, närmast orolig, så brukar det se ut på en byggmässa där varje projekt skall tävla om uppmärksamheten.  Det måste vara ett synnerligen oekonomiskt sätt att bygga på.

Visst är det bra med gröna tak, men det blir nästan som en ursäkt för att bygga högexploaterat. Ett sedumtak är ingen yta som tål slitage, ingen yta man kan beträda, man kan inte ersätta parkyta på marken med gröna tak. Vanliga sadeltak ger däremot goda möjligheter för solfångare och kan inrymma de hisstoppar och fläkthus som förstör silhuetten på nästan varje hus med platt tak idag.

Uppsala dag som ovan

Olof Antell                                                                        Kristina Berglund

Ordförande                                                                       Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *