ang dpl för del av Årsta 11: 13, kv Brysselkålen, dnr 2010/20031-1. Samråd

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 11-09-21
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för del av Årsta 11: 13 inom kv Brysselkålen, dnr 2010/20031-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av planförslaget. FVU anser att läget är bra för äldreboende men vill ifrågasätta utformningen av vårdbyggnaden.

I planen föreslås en tjock byggnadskropp i fyra våningar. En byggnad som säkert kan uppfylla funktionella krav men som fått en lite slentrianmässig lösning. Man borde undersöka en alternativ utformning där en lägre byggnad får omsluta en vindskyddad gård. I första hand bör undersökas om samma exploatering kan uppnås med två våningar – om inte kan man föreslå en högre husvolym i den norra delen. Sambandet med parken kan åstadkommas genom en öppning i sydväst.

Lägenheterna skulle bli ljusare, och flera skulle undgå att störas av bullret från gatan. De gamla skulle kunna få en trivsam mötesplats och tillfälle att njuta av grönska och sol på en skyddad gård nära sin bostad.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

PO Sporrong, ordförande Kristina Dahlberg, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *