ang dpl för kv Rosen, del av, dnr 2013/002912. Samråd

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                           2015-06-01

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för kv Rosen, del av. Uppsala kommun. Dnr 2013/002912.  Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t.o.m. 2 juni, har gjort besök på plats och vill anföra följande.

FVU:s synpunkter

FVU ser positivt på att kommunen ger möjlighet till ökat bostadsbyggande även i befintliga bostadsområden där så är möjligt utan att negativt påverka omgivande befintlig bebyggelse eller bostadsområdets arkitektoniska och miljömässiga värden.

Kvarteret Rosen och omgivande kvarter utgör en välbevarad helhet. En trädgårdsstad bestående av tvåvånings flerbostadshus och i kvarterets östra del tvåvånings villor på lummiga tomter. I hörnet Liljegatan och S:t Göransgatan har på 60-talet en Konsumbutik i ett plan fått ersätta ett av de tre flerbostadshusen i kvarteret och samtidigt revs en av villorna på tomten bredvid.

Lämpligt vore att ersätta matvaruhallen med ett flerbostadshus i 3-4. våningar med möjlighet till butikslokal i bottenplanet. Den nu föreslagna detaljplanen medger uppförande av tre flerbostadshus 4-5 våningar höga, en helt annan skala än omgivande byggnader. Planen medger en exploatering drygt tre gånger så hög som nu gällande planer. Illustrationerna visar tre kubistiska byggnader i tegel som inte på något sätt är anpassade till den omgivande miljön.

Huset på tomt 43.2 förutsätts rivas. Det är ritat av stadsarkitekten Gunnar Leche som även utformat stadsplanen för detta och omgivande kvarter. Det är ett välbevarat och välskött hus typiskt för Leche med mycket ljusa och välplanerade lägenheter. Huset är nyligen stamrenoverat med nya kök och badrum, lägenheterna är i övrigt utmärkt skick. Art riva detta hus vore en ren resursförstörelse.

FVU föreslår att planen omarbetas och medger en lägre exploatering samt med byggnader som i fasadmaterial anpassas till omgivande flerbostadshus, d.v.s. med putsade fasader och kulörer liknande omgivande hus.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan

Kristina Berglund                                      Olof Antell

t.f. ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *