ang områdesbestämmelser för Tensta kyrkomiljö. Dnr 2012/20079-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2012-01-31
Kontoret för samhällsutveckling
753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Tensta kyrkomiljö. Dnr 2012/20079-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till områdesbestämmelser, utsänt för samråd t o m 2012-03-10.

FVU:s synpunkter
I likhet med tidigare upprättade områdesbestämmelser för kyrkomiljöerna är beskrivningen utförlig och välskriven med ett bra förslag till bestämmelser avseende utökad bygglovplikt, utöver den generella bygglovplikten.

FVU ber dock att få framföra samma synpunkt som för Bladåkers och Faringe kyrkomiljöer. När det gäller jordbrukets ekonomibyggnader föreslås enligt handlingen bygglovplikt för ”Uppförande eller större tillbyggnad av ekonomibyggnader för jordbruk eller därmed jämförliga näringar samt ändring av fasadmaterial eller omfärgning till annan kulör”. FVU ställer frågan om inte även ändring av takmaterial bör ingå i bygglovplikten? Detta skulle innebära att lydelsen ändras enligt följande: ”… samt ändring av tak- och fasadmaterial eller omfärgning till annan kulör”.

Tensta kyrka utgör en anslående siluett i det öppna landskapet. På plankartan har två viktiga siktvinklar markerats. Även vid färd norrifrån, på vägarna söderut från Jällsta och Viksta, är sikten i vissa vägavsnitt fri mot den kraftfulla siluetten av kyrkan. FVU föreslår att även dessa siktvinklar anges på plankartan.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *