ang tidsbegränsat bygglov för serveringsbrygga vid Nybron. Dnr 2009/10177-1


Till Gatu- och trafikkontoret, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Kommunstyrelsen i Uppsala Kommun

ang tidsbegränsat bygglov för serveringsbrygga vid Nybron. Dnr 2009/10177-1

Via UNT och BN:s föredragningslista har förslaget om serveringsbrygga kommit till
vår kännedom – och med mycket kort varsel.

Vi häpnar! Är detta ett seriöst förslag? Kan resturang Carl Philips ägare verkligen tro att man på detta sätt kan privatisera en central del av vårt så uppskattade Årum. Efter alla förädlande och prisbelönta insatser som gjorts de senaste åren!
Om så bara för ett sommarhalvår skulle ett sådant lov få konsekvenser kommande år.Övriga resturanger och kaféer längs Ågatorna skulle omedelbart kunna komma med liknande ansökningar – med förödande resultat.Carl Philip har ju redan en förnämlig uteservering.

Här måste stämmas i bäcken! Avslå ansökan!

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén PO Sporrong
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *