Höstprogram 2019

Torsdag 12 september. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30- 20.00.  Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Bortträngning pågår: Renovräkning som kulturellt trauma
Åse Richard, doktorand vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala Universitet.

Åse Richard studerar hyresgästers erfarenheter av så kallad renovräkning. Med renovräkning menas att hyresgäster flyttar efter en renovering, där hyran höjs så att en inte har råd att bo kvar. Åse är även medförfattare till handboken ”Renovräkt! Hyresvärdars maktspel och hur du tar striden”.

Torsdag 17 oktober. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30 – 20.00.      Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Integration och grannskap – hur kan staden hålla samman?
Susanne UrbanUniversitetslektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Integration och grannskap – hur kan staden hålla samman

Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs samt vilka empiriska stöd det finns för dem. Forskning om segregation och grannskapseffekter främst från Sverige presenteras. Genom att teori och forskning om integration, grannskap och segregation knyts samman ges en översikt över olika synsätt på hur 
staden och samhället ska kunna hålla samman.

Torsdag 14 november. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30 – 20.00.   Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Kampen om Övre Slottsgatsområdet på 70-talet                     
Carl-Gustaf Thornström professor SLU.

Torsdagen 5 december. Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30-20.30.
Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Arenabyggen längs Södra Åstråket som en del i Uppsalas utveckling.
Eva Sterte, VD, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Meddela din epost till agneta@gotlind.se  så får du uppdaterad information och påminnelser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *