Odla eller bygga? Framtidsperspektiv efterlyses!

Odla eller bygga? Framtidsperspektiv efterlyses!

Föreningen Vårda Uppsala anordnar i morgon, måndag 28 april kl 18.00 precis på Upplandsmuseet, ett rundabordssamtal om uppsalaslättens framtid med en fullständigt unik samling sakkunniga som diskuterar denna fråga.
Vår tanke är att Uppsala inte kan fortsätta att bara bygga ut staden koncentriskt på dyrbar åkermark och vill därför väcka en opinion mot detta bland den breda allmänheten.
Medvetenheten om Sveriges minskande odlingsareal är tyvärr närmast obefintlig, och alldeles utan perspektiv framåt. Det bör också i en fråga som denna finnas en utblick mot världens framtida behov som helhet och inte bara ett inskränkt och kortsiktigt perspektiv på de i stunden mest aktuella frågorna, i Uppsalas fall att så snabbt och billigt som möjligt forcera bostadsbyggandet utan tanke på hur det sker och  vilka effekter det får.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odla eller bygga? Uppsalaslätten i fokus

Kan vi fortsätta att ta en av landets bördigaste jordar i anspråk för bebyggelse?    Är detta önskvärt från stadsbyggnadssynpunkt? Finns det andra vägar att gå?
Dags att överge successiv, årsringsvis utbyggnad av staden enligt uråldrig tradition? Dags att se frågan i ett vidare perspektiv:  lokalt, nationellt och internationellt? Dags att välja ny, långsiktigt hållbar väg vid planeringen?
Föreningen Vårda Uppsala tycker så och har inbjudit till ett rundabordssamtal om slätten och framtiden mellan sakkunniga från olika berörda områden.

Deltagare

Göran Carlén, översiktsplanerare, Kommunledningskontoret
Claes Littorin, jordbrukare, politiker, Landsbygdspartiet
Curt Malmenstedt, jordbrukschef, Uppsala universitet
Ingmar Messing, professor vid avd Mark och miljö, forskare, SLU
Göran Ulväng, docent i ekonomisk historia, forskare, jordägare
Sten-Åke Bylund, samhällsplanerare, 1:e v ordf i FVU, samtalsledare

Dag: Måndag 28 april 2014
Tid: 18.00 (precis) – 19.45
Lokal: Upplandsmuseets hörsal, 1 tr hiss
Arrangör: Föreningen Vårda Uppsala

Med stöd av kulturnämnden i Uppsala kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *