Program hösten 2013

FVU:s PROGRAM HÖSTEN 2013

Så vill vi ha Uppsala! De politiska partierna om stadens utveckling

Företrädare för de olika politiska partierna har inbjudits för att, två partier vid varje tillfälle med paus mellan framträdandena, redovisa sin syn på fortsatt stadsutveckling i staden och kommunen på grundval av fem frågor:

1.  Hur anser ditt parti att fortsatt tillväxt bör fördelas på stad och kransorter och i vilken omfattning anser ni att jordbruksmark bör bevaras?

2.  Vilka kriterier bör vara vägledande i fortsatt stadsutveckling för att uppnå god kvalitet i stadsmiljön t ex vad gäller förtätningsgrad, tillgång på grönområden och fördelning mellan cityhandel, lokal och extern handel?

3.  Vilka särdrag i Uppsalas stadsbild och stadsmiljö bör särskilt bevaras, utvecklas och stärkas för att staden ska behålla sin identitet?

4.  Hur kan kollektivtrafiken utvecklas lokalt och regionalt för att bli ett attraktivt resalternativ?

5.  Har ditt parti idéer om hur medborgarinflytandet i planeringen kan förbättras?

Dagar och tider för programpunkterna

2 oktober

kl 18.00–18.45   Liv Hahne, ordförande i plan- och byggnadsnämnden (m)

kl 19.00–19.45   Maria Gardfjell, kommunalråd (mp)

9 oktober

kl 18.00–18.45   Stefan Hanna, kommunalråd (c)

kl 19.00–19.45   Erik Pelling, kommunalråd (s)

13 november

kl 18.00–18.45  Ebba Busch, kommunalråd (kd)

kl 19.00–19.45   Pavel Gamov, ledamot i kommunfullmäktige (sd)

27 november

kl 18.00–18.45   Mohamad Hassan, kommunalråd (fp)

kl 19.00–19.45   Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd (v)

Moderator: Sten Åke Bylund, 1:a vice ordförande i Föreningen Vårda Uppsala

Tid:                 kl 18.00 – 20.00

Lokal:                Träffpunkt Storgatan 11

Fritt inträde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *