till BN ang färgsättning Villavägen 3


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 061206
753 75 Uppsala

angående färgsättning på hörnfastigheten Villavägen/Thunbergsvägen. Kv Blomman

Föreningen Vårda Uppsala har noterat, att villan på rubricerad fastighet, som nyligen
bytt ägare, renoverats utvändigt. Detta är i sig positivt, men föreningen måste tyvärr anmärka på färgsättningen.
Villans träfasad har stilenligt målats gul, men knutar, fönsteromramningar, takskägg
m fl detaljer har nu målats grå. Husets arkitektur är utförd i en stil, typisk för tiden före och kring sekelskiftet 1900, som bl a utmärks av detaljer, målade i starkt avvikande färg. När huset byggdes under 1800-talets senare del – byggnadsår okänt – hade man valt en mörkbrun färg på detaljerna, som bjärt konstraterade mot väggarna som var ljust gula. Detta kan beläggas genom en akvarell utförd av professorn i fysik vid Uppsala Universitet, Robert Thalén (1827-1905). Denna tavla, som befinner sig i privat ägo, utfördes på 1880-talet, då huset var nytt. Färgskalan gult och mörkbrunt, som alltså är den ursprungliga på huset, bör återställas och den grå färgen sålunda ändras till mörkbrun. Som färgförändringen på knutar etc känns synnerligen omotiverad och med tanke på att det finns så få exempel i Uppsala på denna typ av träarkitektur från 1800-talets senare del känns det extra angeläget att återfå den originala färgsättningen på fastighetens utsida. Att återställa den bruna färgen torde vara en ringa och förhållandevis billig åtgärd.
Föreningen Vårda Uppsala ber sålunda Byggnadsnämnden att beakta ovanstående och kontakta den nye ägaren för genomförande ovan beskriven åtgärd.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Liliane Taube
tf ordförande bitr sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *