UNT/replik ang golfbana i Stabby

Stabby och golfen. [Replik]

Magnus Lundgren (UNT 6/10) är upprörd över reaktionerna på de framskridna planerna på en golfbana i Stabby och särskilt över att ”folk som aldrig rört en golfklubba” yttrar sig. Huruvida det bara är sådana som reagerar kan Magnus Lundgren inte veta lika lite som det är möjligt att ge en ett svar på hans fråga hur många som idag använder Stabby som rekreationsområde. Lundgrens fråga om hur folk från olika håll i centrum tar sig dit är väl ironiskt menad. Men svaret är att folk går, cyklar eller tar bussen, ibland medförande kaffekorg och en bok, ibland en fotboll.
Mitt inlägg riktade sig inte mot golfsporten. Det ifrågasatte inte heller golfens sociala och friskvårdande egenskaper som Lundgren uppehåller sig länge vid. Faktum är vidare – tvärt emot vad Lundgren tror – att de flesta av oss som gärna skulle vilja behålla Stabby som det är har sett en golfbana tidigare och kanske t o m prövat på att slå några slag. Vi vet, att golfare mår bra tillsammans och tror gärna på golfens hälsobringande effekter, men vi vet också, att golf samsas illa med andra aktiviteter, och det var det mitt inlägg (UNT 27/9) handlade om, och jag skall inte upprepa det som redan är sagt där. Lundgrens argument för att golf och andra sporter kan utnyttja samma område, nämligen att Skåneleden korsar en golfbana, ter sig torftigt.
I Föreningen Vårda Uppsala tycker vi, att Uppsala både har råd och bör låta Stabby fortsätta att vara ett icke planerat, differentierat naturområde, öppet för alla, och att de brukade åkrarna med sina årstidsbundna växlingar är ett värdfullt inslag och en fröjd för ögat, där de ligger med sina öar av skogsbackar, ängsmark och berg i dagen. Att man inte traskar omkring på åkrarna är inget argument för att de kan tas i anspråk för bebyggelse eller annan blockerande verksamhet. Det är vad ögat ser, när man rör sig på stigarna genom och omkring dem, som har någon betydelse.
Bergsbrunna och Skärfälten har förekommit i golfbanediskussionen och framstår som bättre alternativ för anläggande av en stadsnära golfbana. Till båda ställena kan man ta sig med cykel och buss. Välj ett av dessa alternativ i stället för att ta stadens enda riktigt stadsnära strövområde i anspråk! De som idag söker sig till Stabby är nog betydligt fler än de tilltänkta golfspelarna.

Anna Nilsén
v ordf i Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *