ang planprogram för kv Hugin. Samråd. Dnr PBN 2014-000244

Till

Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                              2016-05-06

plan-byggnadsnamnden at uppsala.se

Kopia f k till Vasakronan

Ang. planprogram för kv Hugin. Samråd. Dnr. PBN 2014-000244

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av planprogrammet och har följande synpunkter.

Föreningen är allvarligt oroad över den brist på varsamhet och känsla för den utomordentligt goda stadsmiljö, som Hamnesplanaden och Kungsängstorg i dag utgör, som Plan- och Byggnadsnämnden visar genom att lägga fram detta program. Den föreslagna rivningen av en av stadens finaste kontors- och lab-arbetsplatser vore en katastrof för miljön kring Kungsängstorg, en av stadens vackraste platser där bebyggelsen i kv Hugin tillsammans med f d Riksbankshuset spelar en avgörande roll. Torgmiljön utmärker sig också för sina högklassiga, välvalda och av stadsborna mycket uppskattade skulpturer.

En rivning är inte på något sätt hållbar och strider mot alla vackra ord i översiktsplan och andra kommunens åtaganden, inte minst principen om en blandstad, eftersom man här anar att det skall byggas bostäder.

Byggnaderna är ett prov på högklassig arkitektur från 1970-talet, och tillhör tillsammans med Nyréns Pharmaciabyggnader det bästa från den tiden i Uppsala. Arkitekter var Carlbring och Englund, och ett tecken på dess kvalitet var att anläggningen presenterades i tidskriften Arkitektur, där byggnader i Uppsala då mycket sällan presenterades. En sann märkesbyggnad alltså, som borde stå högt på listan över moderna anläggningar att vårda!

Även staten, som ägare till fastigheten, sviker sina vackra löften i arkitekturprogrammet från Arkitekturåret genom att driva på rivningen.

Vi emotsätter oss rivning av hållbarhetsskäl, av stadsmiljöskäl och av arkitektoniska skäl!

Föreningen Vårda Uppsala sätter sitt hopp till att Plan- och Byggnadsnämnden i stället ger stadsbyggnadsförvaltningens planerare i uppdrag att bevara miljön kring Kungsängstorg. Och med betydligt mindre ingrepp åstadkomma det önskade sambandet med staden söder om kv Hugin. Och samtidigt ge ekonomi åt projektet genom att utnyttja gällande byggrätter mot Strandbodgatan.

Uppsala dag som ovan

PO Sporrong, tf ordf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *